Ontslag Havelt

Uw werkgever in Havelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Havelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Havelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Havelt. Uw werkgever in Havelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Havelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Havelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Havelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Havelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Havelt of met bevallingsverlof bent in Havelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Havelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Havelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Havelt
 • Als u in Havelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Havelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Havelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Havelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Havelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Havelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Havelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Havelt. Uitzonderingen in Havelt;
 • Als uw werkgever in Havelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Havelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Havelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Havelt niet geschikt voor uw werk in Havelt of
 • u functioneert niet voldoende in Havelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Havelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Havelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Havelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Havelt verblijft, dan mag uw werkgever in Havelt u eveneens wel ontslaan.