Ontslag Hauwert

Uw werkgever in Hauwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hauwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hauwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hauwert. Uw werkgever in Hauwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hauwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hauwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hauwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hauwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hauwert of met bevallingsverlof bent in Hauwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hauwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hauwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hauwert
 • Als u in Hauwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hauwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Hauwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hauwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hauwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hauwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hauwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hauwert. Uitzonderingen in Hauwert;
 • Als uw werkgever in Hauwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hauwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hauwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hauwert niet geschikt voor uw werk in Hauwert of
 • u functioneert niet voldoende in Hauwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hauwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hauwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hauwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hauwert verblijft, dan mag uw werkgever in Hauwert u eveneens wel ontslaan.