Ontslag Haulerwijk /haulerwyk

Uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haulerwijk /haulerwyk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haulerwijk /haulerwyk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haulerwijk /haulerwyk. Uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haulerwijk /haulerwyk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haulerwijk /haulerwyk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haulerwijk /haulerwyk of met bevallingsverlof bent in Haulerwijk /haulerwyk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haulerwijk /haulerwyk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haulerwijk /haulerwyk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haulerwijk /haulerwyk
 • Als u in Haulerwijk /haulerwyk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haulerwijk /haulerwyk wilt opnemen;
 • Omdat u in Haulerwijk /haulerwyk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haulerwijk /haulerwyk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haulerwijk /haulerwyk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haulerwijk /haulerwyk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haulerwijk /haulerwyk. Uitzonderingen in Haulerwijk /haulerwyk;
 • Als uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haulerwijk /haulerwyk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haulerwijk /haulerwyk niet geschikt voor uw werk in Haulerwijk /haulerwyk of
 • u functioneert niet voldoende in Haulerwijk /haulerwyk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haulerwijk /haulerwyk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haulerwijk /haulerwyk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haulerwijk /haulerwyk verblijft, dan mag uw werkgever in Haulerwijk /haulerwyk u eveneens wel ontslaan.