Ontslag Haule /de haule

Uw werkgever in Haule /de haule mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haule /de haule zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haule /de haule

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haule /de haule. Uw werkgever in Haule /de haule mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haule /de haule arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haule /de haule niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haule /de haule te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haule /de haule u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haule /de haule of met bevallingsverlof bent in Haule /de haule.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haule /de haule kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haule /de haule die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haule /de haule
 • Als u in Haule /de haule lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haule /de haule wilt opnemen;
 • Omdat u in Haule /de haule lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haule /de haule lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haule /de haule wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haule /de haule op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haule /de haule

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haule /de haule. Uitzonderingen in Haule /de haule;
 • Als uw werkgever in Haule /de haule bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haule /de haule aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haule /de haule gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haule /de haule niet geschikt voor uw werk in Haule /de haule of
 • u functioneert niet voldoende in Haule /de haule.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haule /de haule

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haule /de haule niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haule /de haule of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haule /de haule verblijft, dan mag uw werkgever in Haule /de haule u eveneens wel ontslaan.