Ontslag Hattemerbroek

Uw werkgever in Hattemerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hattemerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hattemerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hattemerbroek. Uw werkgever in Hattemerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hattemerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hattemerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hattemerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hattemerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hattemerbroek of met bevallingsverlof bent in Hattemerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hattemerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hattemerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hattemerbroek
 • Als u in Hattemerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hattemerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hattemerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hattemerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hattemerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hattemerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hattemerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hattemerbroek. Uitzonderingen in Hattemerbroek;
 • Als uw werkgever in Hattemerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hattemerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hattemerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hattemerbroek niet geschikt voor uw werk in Hattemerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Hattemerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hattemerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hattemerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hattemerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hattemerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Hattemerbroek u eveneens wel ontslaan.