Ontslag Hattem

Uw werkgever in Hattem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hattem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hattem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hattem. Uw werkgever in Hattem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hattem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hattem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hattem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hattem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hattem of met bevallingsverlof bent in Hattem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hattem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hattem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hattem
 • Als u in Hattem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hattem wilt opnemen;
 • Omdat u in Hattem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hattem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hattem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hattem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hattem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hattem. Uitzonderingen in Hattem;
 • Als uw werkgever in Hattem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hattem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hattem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hattem niet geschikt voor uw werk in Hattem of
 • u functioneert niet voldoende in Hattem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hattem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hattem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hattem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hattem verblijft, dan mag uw werkgever in Hattem u eveneens wel ontslaan.