Ontslag Hattelaar

Uw werkgever in Hattelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hattelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hattelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hattelaar. Uw werkgever in Hattelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hattelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hattelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hattelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hattelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hattelaar of met bevallingsverlof bent in Hattelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hattelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hattelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hattelaar
 • Als u in Hattelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hattelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Hattelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hattelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hattelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hattelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hattelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hattelaar. Uitzonderingen in Hattelaar;
 • Als uw werkgever in Hattelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hattelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hattelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hattelaar niet geschikt voor uw werk in Hattelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Hattelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hattelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hattelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hattelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hattelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Hattelaar u eveneens wel ontslaan.