Ontslag Hasselterheide

Uw werkgever in Hasselterheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hasselterheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hasselterheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hasselterheide. Uw werkgever in Hasselterheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hasselterheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hasselterheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hasselterheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hasselterheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hasselterheide of met bevallingsverlof bent in Hasselterheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hasselterheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hasselterheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hasselterheide
 • Als u in Hasselterheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hasselterheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Hasselterheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hasselterheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hasselterheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hasselterheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hasselterheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hasselterheide. Uitzonderingen in Hasselterheide;
 • Als uw werkgever in Hasselterheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hasselterheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hasselterheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hasselterheide niet geschikt voor uw werk in Hasselterheide of
 • u functioneert niet voldoende in Hasselterheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hasselterheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hasselterheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hasselterheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hasselterheide verblijft, dan mag uw werkgever in Hasselterheide u eveneens wel ontslaan.