Ontslag Hasselt

Uw werkgever in Hasselt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hasselt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hasselt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hasselt. Uw werkgever in Hasselt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hasselt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hasselt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hasselt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hasselt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hasselt of met bevallingsverlof bent in Hasselt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hasselt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hasselt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hasselt
 • Als u in Hasselt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hasselt wilt opnemen;
 • Omdat u in Hasselt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hasselt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hasselt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hasselt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hasselt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hasselt. Uitzonderingen in Hasselt;
 • Als uw werkgever in Hasselt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hasselt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hasselt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hasselt niet geschikt voor uw werk in Hasselt of
 • u functioneert niet voldoende in Hasselt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hasselt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hasselt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hasselt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hasselt verblijft, dan mag uw werkgever in Hasselt u eveneens wel ontslaan.