Ontslag Haskerhorne /haskerhoarne

Uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haskerhorne /haskerhoarne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haskerhorne /haskerhoarne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haskerhorne /haskerhoarne. Uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haskerhorne /haskerhoarne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haskerhorne /haskerhoarne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haskerhorne /haskerhoarne of met bevallingsverlof bent in Haskerhorne /haskerhoarne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haskerhorne /haskerhoarne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haskerhorne /haskerhoarne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haskerhorne /haskerhoarne
 • Als u in Haskerhorne /haskerhoarne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haskerhorne /haskerhoarne wilt opnemen;
 • Omdat u in Haskerhorne /haskerhoarne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haskerhorne /haskerhoarne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haskerhorne /haskerhoarne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haskerhorne /haskerhoarne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haskerhorne /haskerhoarne. Uitzonderingen in Haskerhorne /haskerhoarne;
 • Als uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haskerhorne /haskerhoarne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne niet geschikt voor uw werk in Haskerhorne /haskerhoarne of
 • u functioneert niet voldoende in Haskerhorne /haskerhoarne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haskerhorne /haskerhoarne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haskerhorne /haskerhoarne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haskerhorne /haskerhoarne verblijft, dan mag uw werkgever in Haskerhorne /haskerhoarne u eveneens wel ontslaan.