Ontslag Haskerdijken /haskerdiken

Uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haskerdijken /haskerdiken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haskerdijken /haskerdiken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haskerdijken /haskerdiken. Uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haskerdijken /haskerdiken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haskerdijken /haskerdiken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haskerdijken /haskerdiken of met bevallingsverlof bent in Haskerdijken /haskerdiken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haskerdijken /haskerdiken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haskerdijken /haskerdiken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haskerdijken /haskerdiken
 • Als u in Haskerdijken /haskerdiken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haskerdijken /haskerdiken wilt opnemen;
 • Omdat u in Haskerdijken /haskerdiken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haskerdijken /haskerdiken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haskerdijken /haskerdiken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haskerdijken /haskerdiken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haskerdijken /haskerdiken. Uitzonderingen in Haskerdijken /haskerdiken;
 • Als uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haskerdijken /haskerdiken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haskerdijken /haskerdiken niet geschikt voor uw werk in Haskerdijken /haskerdiken of
 • u functioneert niet voldoende in Haskerdijken /haskerdiken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haskerdijken /haskerdiken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haskerdijken /haskerdiken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haskerdijken /haskerdiken verblijft, dan mag uw werkgever in Haskerdijken /haskerdiken u eveneens wel ontslaan.