Ontslag Hasjesstraat

Uw werkgever in Hasjesstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hasjesstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hasjesstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hasjesstraat. Uw werkgever in Hasjesstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hasjesstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hasjesstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hasjesstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hasjesstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hasjesstraat of met bevallingsverlof bent in Hasjesstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hasjesstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hasjesstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hasjesstraat
 • Als u in Hasjesstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hasjesstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Hasjesstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hasjesstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hasjesstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hasjesstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hasjesstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hasjesstraat. Uitzonderingen in Hasjesstraat;
 • Als uw werkgever in Hasjesstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hasjesstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hasjesstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hasjesstraat niet geschikt voor uw werk in Hasjesstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Hasjesstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hasjesstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hasjesstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hasjesstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hasjesstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Hasjesstraat u eveneens wel ontslaan.