Ontslag Hartwerd /hartwert

Uw werkgever in Hartwerd /hartwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hartwerd /hartwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hartwerd /hartwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hartwerd /hartwert. Uw werkgever in Hartwerd /hartwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hartwerd /hartwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hartwerd /hartwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hartwerd /hartwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hartwerd /hartwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hartwerd /hartwert of met bevallingsverlof bent in Hartwerd /hartwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hartwerd /hartwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hartwerd /hartwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hartwerd /hartwert
 • Als u in Hartwerd /hartwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hartwerd /hartwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Hartwerd /hartwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hartwerd /hartwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hartwerd /hartwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hartwerd /hartwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hartwerd /hartwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hartwerd /hartwert. Uitzonderingen in Hartwerd /hartwert;
 • Als uw werkgever in Hartwerd /hartwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hartwerd /hartwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hartwerd /hartwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hartwerd /hartwert niet geschikt voor uw werk in Hartwerd /hartwert of
 • u functioneert niet voldoende in Hartwerd /hartwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hartwerd /hartwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hartwerd /hartwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hartwerd /hartwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hartwerd /hartwert verblijft, dan mag uw werkgever in Hartwerd /hartwert u eveneens wel ontslaan.