Ontslag Harssens

Uw werkgever in Harssens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harssens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harssens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harssens. Uw werkgever in Harssens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harssens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harssens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harssens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harssens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harssens of met bevallingsverlof bent in Harssens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harssens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harssens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harssens
 • Als u in Harssens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harssens wilt opnemen;
 • Omdat u in Harssens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harssens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harssens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harssens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harssens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harssens. Uitzonderingen in Harssens;
 • Als uw werkgever in Harssens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harssens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harssens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harssens niet geschikt voor uw werk in Harssens of
 • u functioneert niet voldoende in Harssens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harssens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harssens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harssens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harssens verblijft, dan mag uw werkgever in Harssens u eveneens wel ontslaan.