Ontslag Harskamp

Uw werkgever in Harskamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harskamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harskamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harskamp. Uw werkgever in Harskamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harskamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harskamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harskamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harskamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harskamp of met bevallingsverlof bent in Harskamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harskamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harskamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harskamp
 • Als u in Harskamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harskamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Harskamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harskamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harskamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harskamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harskamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harskamp. Uitzonderingen in Harskamp;
 • Als uw werkgever in Harskamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harskamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harskamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harskamp niet geschikt voor uw werk in Harskamp of
 • u functioneert niet voldoende in Harskamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harskamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harskamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harskamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harskamp verblijft, dan mag uw werkgever in Harskamp u eveneens wel ontslaan.