Ontslag Harselaar

Uw werkgever in Harselaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harselaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harselaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harselaar. Uw werkgever in Harselaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harselaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harselaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harselaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harselaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harselaar of met bevallingsverlof bent in Harselaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harselaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harselaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harselaar
 • Als u in Harselaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harselaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Harselaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harselaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harselaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harselaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harselaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harselaar. Uitzonderingen in Harselaar;
 • Als uw werkgever in Harselaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harselaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harselaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harselaar niet geschikt voor uw werk in Harselaar of
 • u functioneert niet voldoende in Harselaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harselaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harselaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harselaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harselaar verblijft, dan mag uw werkgever in Harselaar u eveneens wel ontslaan.