Ontslag Harreveld

Uw werkgever in Harreveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harreveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harreveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harreveld. Uw werkgever in Harreveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harreveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harreveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harreveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harreveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harreveld of met bevallingsverlof bent in Harreveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harreveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harreveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harreveld
 • Als u in Harreveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harreveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Harreveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harreveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harreveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harreveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harreveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harreveld. Uitzonderingen in Harreveld;
 • Als uw werkgever in Harreveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harreveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harreveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harreveld niet geschikt voor uw werk in Harreveld of
 • u functioneert niet voldoende in Harreveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harreveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harreveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harreveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harreveld verblijft, dan mag uw werkgever in Harreveld u eveneens wel ontslaan.