Ontslag Harpel

Uw werkgever in Harpel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harpel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harpel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harpel. Uw werkgever in Harpel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harpel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harpel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harpel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harpel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harpel of met bevallingsverlof bent in Harpel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harpel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harpel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harpel
 • Als u in Harpel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harpel wilt opnemen;
 • Omdat u in Harpel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harpel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harpel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harpel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harpel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harpel. Uitzonderingen in Harpel;
 • Als uw werkgever in Harpel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harpel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harpel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harpel niet geschikt voor uw werk in Harpel of
 • u functioneert niet voldoende in Harpel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harpel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harpel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harpel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harpel verblijft, dan mag uw werkgever in Harpel u eveneens wel ontslaan.