Ontslag Harmöle

Uw werkgever in Harmöle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harmöle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harmöle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harmöle. Uw werkgever in Harmöle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harmöle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harmöle niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harmöle te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harmöle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harmöle of met bevallingsverlof bent in Harmöle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harmöle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harmöle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harmöle
 • Als u in Harmöle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harmöle wilt opnemen;
 • Omdat u in Harmöle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harmöle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harmöle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harmöle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harmöle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harmöle. Uitzonderingen in Harmöle;
 • Als uw werkgever in Harmöle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harmöle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harmöle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harmöle niet geschikt voor uw werk in Harmöle of
 • u functioneert niet voldoende in Harmöle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harmöle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harmöle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harmöle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harmöle verblijft, dan mag uw werkgever in Harmöle u eveneens wel ontslaan.