Ontslag Harmelerwaard

Uw werkgever in Harmelerwaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harmelerwaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harmelerwaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harmelerwaard. Uw werkgever in Harmelerwaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harmelerwaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harmelerwaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harmelerwaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harmelerwaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harmelerwaard of met bevallingsverlof bent in Harmelerwaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harmelerwaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harmelerwaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harmelerwaard
 • Als u in Harmelerwaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harmelerwaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Harmelerwaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harmelerwaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harmelerwaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harmelerwaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harmelerwaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harmelerwaard. Uitzonderingen in Harmelerwaard;
 • Als uw werkgever in Harmelerwaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harmelerwaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harmelerwaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harmelerwaard niet geschikt voor uw werk in Harmelerwaard of
 • u functioneert niet voldoende in Harmelerwaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harmelerwaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harmelerwaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harmelerwaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harmelerwaard verblijft, dan mag uw werkgever in Harmelerwaard u eveneens wel ontslaan.