Ontslag Harmelen

Uw werkgever in Harmelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harmelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harmelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harmelen. Uw werkgever in Harmelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harmelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harmelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harmelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harmelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harmelen of met bevallingsverlof bent in Harmelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harmelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harmelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harmelen
 • Als u in Harmelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harmelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Harmelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harmelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harmelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harmelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harmelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harmelen. Uitzonderingen in Harmelen;
 • Als uw werkgever in Harmelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harmelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harmelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harmelen niet geschikt voor uw werk in Harmelen of
 • u functioneert niet voldoende in Harmelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harmelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harmelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harmelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harmelen verblijft, dan mag uw werkgever in Harmelen u eveneens wel ontslaan.