Ontslag Harlingen /harns

Uw werkgever in Harlingen /harns mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harlingen /harns zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harlingen /harns

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harlingen /harns. Uw werkgever in Harlingen /harns mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harlingen /harns arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harlingen /harns niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harlingen /harns te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harlingen /harns u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harlingen /harns of met bevallingsverlof bent in Harlingen /harns.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harlingen /harns kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harlingen /harns die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harlingen /harns
 • Als u in Harlingen /harns lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harlingen /harns wilt opnemen;
 • Omdat u in Harlingen /harns lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harlingen /harns lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harlingen /harns wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harlingen /harns op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harlingen /harns

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harlingen /harns. Uitzonderingen in Harlingen /harns;
 • Als uw werkgever in Harlingen /harns bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harlingen /harns aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harlingen /harns gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harlingen /harns niet geschikt voor uw werk in Harlingen /harns of
 • u functioneert niet voldoende in Harlingen /harns.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harlingen /harns

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harlingen /harns niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harlingen /harns of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harlingen /harns verblijft, dan mag uw werkgever in Harlingen /harns u eveneens wel ontslaan.