Ontslag Harles

Uw werkgever in Harles mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harles zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harles

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harles. Uw werkgever in Harles mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harles arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harles niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harles te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harles u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harles of met bevallingsverlof bent in Harles.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harles kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harles die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harles
 • Als u in Harles lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harles wilt opnemen;
 • Omdat u in Harles lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harles lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harles wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harles op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harles

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harles. Uitzonderingen in Harles;
 • Als uw werkgever in Harles bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harles aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harles gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harles niet geschikt voor uw werk in Harles of
 • u functioneert niet voldoende in Harles.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harles

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harles niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harles of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harles verblijft, dan mag uw werkgever in Harles u eveneens wel ontslaan.