Ontslag “harkstede gn”

Uw werkgever in “harkstede gn” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “harkstede gn” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “harkstede gn”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “harkstede gn”. Uw werkgever in “harkstede gn” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “harkstede gn” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “harkstede gn” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “harkstede gn” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “harkstede gn” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “harkstede gn” of met bevallingsverlof bent in “harkstede gn”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “harkstede gn” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “harkstede gn” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “harkstede gn”
 • Als u in “harkstede gn” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “harkstede gn” wilt opnemen;
 • Omdat u in “harkstede gn” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “harkstede gn” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “harkstede gn” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “harkstede gn” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “harkstede gn”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “harkstede gn”. Uitzonderingen in “harkstede gn”;
 • Als uw werkgever in “harkstede gn” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “harkstede gn” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “harkstede gn” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “harkstede gn” niet geschikt voor uw werk in “harkstede gn” of
 • u functioneert niet voldoende in “harkstede gn”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “harkstede gn”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “harkstede gn” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “harkstede gn” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “harkstede gn” verblijft, dan mag uw werkgever in “harkstede gn” u eveneens wel ontslaan.