Ontslag Harkstede

Uw werkgever in Harkstede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harkstede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harkstede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harkstede. Uw werkgever in Harkstede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harkstede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harkstede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harkstede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harkstede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harkstede of met bevallingsverlof bent in Harkstede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harkstede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harkstede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harkstede
 • Als u in Harkstede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harkstede wilt opnemen;
 • Omdat u in Harkstede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harkstede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harkstede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harkstede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harkstede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harkstede. Uitzonderingen in Harkstede;
 • Als uw werkgever in Harkstede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harkstede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harkstede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harkstede niet geschikt voor uw werk in Harkstede of
 • u functioneert niet voldoende in Harkstede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harkstede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harkstede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harkstede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harkstede verblijft, dan mag uw werkgever in Harkstede u eveneens wel ontslaan.