Ontslag Harkezijl

Uw werkgever in Harkezijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harkezijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harkezijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harkezijl. Uw werkgever in Harkezijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harkezijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harkezijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harkezijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harkezijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harkezijl of met bevallingsverlof bent in Harkezijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harkezijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harkezijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harkezijl
 • Als u in Harkezijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harkezijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Harkezijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harkezijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harkezijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harkezijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harkezijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harkezijl. Uitzonderingen in Harkezijl;
 • Als uw werkgever in Harkezijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harkezijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harkezijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harkezijl niet geschikt voor uw werk in Harkezijl of
 • u functioneert niet voldoende in Harkezijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harkezijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harkezijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harkezijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harkezijl verblijft, dan mag uw werkgever in Harkezijl u eveneens wel ontslaan.