Ontslag Harkema /de harkema

Uw werkgever in Harkema /de harkema mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harkema /de harkema zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harkema /de harkema

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harkema /de harkema. Uw werkgever in Harkema /de harkema mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harkema /de harkema arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harkema /de harkema niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harkema /de harkema te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harkema /de harkema u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harkema /de harkema of met bevallingsverlof bent in Harkema /de harkema.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harkema /de harkema kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harkema /de harkema die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harkema /de harkema
 • Als u in Harkema /de harkema lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harkema /de harkema wilt opnemen;
 • Omdat u in Harkema /de harkema lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harkema /de harkema lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harkema /de harkema wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harkema /de harkema op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harkema /de harkema

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harkema /de harkema. Uitzonderingen in Harkema /de harkema;
 • Als uw werkgever in Harkema /de harkema bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harkema /de harkema aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harkema /de harkema gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harkema /de harkema niet geschikt voor uw werk in Harkema /de harkema of
 • u functioneert niet voldoende in Harkema /de harkema.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harkema /de harkema

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harkema /de harkema niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harkema /de harkema of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harkema /de harkema verblijft, dan mag uw werkgever in Harkema /de harkema u eveneens wel ontslaan.