Ontslag Haringhuizen

Uw werkgever in Haringhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haringhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haringhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haringhuizen. Uw werkgever in Haringhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haringhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haringhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haringhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haringhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haringhuizen of met bevallingsverlof bent in Haringhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haringhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haringhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haringhuizen
 • Als u in Haringhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haringhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Haringhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haringhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haringhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haringhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haringhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haringhuizen. Uitzonderingen in Haringhuizen;
 • Als uw werkgever in Haringhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haringhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haringhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haringhuizen niet geschikt voor uw werk in Haringhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Haringhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haringhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haringhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haringhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haringhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Haringhuizen u eveneens wel ontslaan.