Ontslag Haring

Uw werkgever in Haring mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haring zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haring

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haring. Uw werkgever in Haring mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haring arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haring niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haring te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haring u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haring of met bevallingsverlof bent in Haring.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haring kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haring die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haring
 • Als u in Haring lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haring wilt opnemen;
 • Omdat u in Haring lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haring lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haring wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haring op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haring

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haring. Uitzonderingen in Haring;
 • Als uw werkgever in Haring bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haring aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haring gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haring niet geschikt voor uw werk in Haring of
 • u functioneert niet voldoende in Haring.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haring

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haring niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haring of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haring verblijft, dan mag uw werkgever in Haring u eveneens wel ontslaan.