Ontslag Harich

Uw werkgever in Harich mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harich zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harich

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harich. Uw werkgever in Harich mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harich arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harich niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harich te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harich u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harich of met bevallingsverlof bent in Harich.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harich kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harich die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harich
 • Als u in Harich lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harich wilt opnemen;
 • Omdat u in Harich lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harich lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harich wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harich op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harich

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harich. Uitzonderingen in Harich;
 • Als uw werkgever in Harich bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harich aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harich gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harich niet geschikt voor uw werk in Harich of
 • u functioneert niet voldoende in Harich.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harich

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harich niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harich of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harich verblijft, dan mag uw werkgever in Harich u eveneens wel ontslaan.