Ontslag Harfsen

Uw werkgever in Harfsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harfsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harfsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harfsen. Uw werkgever in Harfsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harfsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harfsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harfsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harfsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harfsen of met bevallingsverlof bent in Harfsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harfsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harfsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harfsen
 • Als u in Harfsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harfsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Harfsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harfsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harfsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harfsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harfsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harfsen. Uitzonderingen in Harfsen;
 • Als uw werkgever in Harfsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harfsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harfsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harfsen niet geschikt voor uw werk in Harfsen of
 • u functioneert niet voldoende in Harfsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harfsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harfsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harfsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harfsen verblijft, dan mag uw werkgever in Harfsen u eveneens wel ontslaan.