Ontslag Harendermolen /harenermolen (?)

Uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harendermolen /harenermolen (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harendermolen /harenermolen (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harendermolen /harenermolen (?). Uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harendermolen /harenermolen (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harendermolen /harenermolen (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harendermolen /harenermolen (?) of met bevallingsverlof bent in Harendermolen /harenermolen (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harendermolen /harenermolen (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harendermolen /harenermolen (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harendermolen /harenermolen (?)
 • Als u in Harendermolen /harenermolen (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harendermolen /harenermolen (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Harendermolen /harenermolen (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harendermolen /harenermolen (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harendermolen /harenermolen (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harendermolen /harenermolen (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harendermolen /harenermolen (?). Uitzonderingen in Harendermolen /harenermolen (?);
 • Als uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harendermolen /harenermolen (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) niet geschikt voor uw werk in Harendermolen /harenermolen (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Harendermolen /harenermolen (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harendermolen /harenermolen (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harendermolen /harenermolen (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harendermolen /harenermolen (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Harendermolen /harenermolen (?) u eveneens wel ontslaan.