Ontslag Bergharen

Uw werkgever in Bergharen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bergharen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bergharen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bergharen. Uw werkgever in Bergharen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bergharen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bergharen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bergharen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bergharen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bergharen of met bevallingsverlof bent in Bergharen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bergharen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bergharen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bergharen
 • Als u in Bergharen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bergharen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bergharen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bergharen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bergharen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bergharen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bergharen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bergharen. Uitzonderingen in Bergharen;
 • Als uw werkgever in Bergharen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bergharen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bergharen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bergharen niet geschikt voor uw werk in Bergharen of
 • u functioneert niet voldoende in Bergharen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bergharen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bergharen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bergharen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bergharen verblijft, dan mag uw werkgever in Bergharen u eveneens wel ontslaan.