Ontslag Hardeweer

Uw werkgever in Hardeweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hardeweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hardeweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hardeweer. Uw werkgever in Hardeweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hardeweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hardeweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hardeweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hardeweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hardeweer of met bevallingsverlof bent in Hardeweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hardeweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hardeweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hardeweer
 • Als u in Hardeweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hardeweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Hardeweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hardeweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hardeweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hardeweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hardeweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hardeweer. Uitzonderingen in Hardeweer;
 • Als uw werkgever in Hardeweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hardeweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hardeweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hardeweer niet geschikt voor uw werk in Hardeweer of
 • u functioneert niet voldoende in Hardeweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hardeweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hardeweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hardeweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hardeweer verblijft, dan mag uw werkgever in Hardeweer u eveneens wel ontslaan.