Ontslag Harderwijk

Uw werkgever in Harderwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harderwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harderwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harderwijk. Uw werkgever in Harderwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harderwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harderwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harderwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harderwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harderwijk of met bevallingsverlof bent in Harderwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harderwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harderwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harderwijk
 • Als u in Harderwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harderwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Harderwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harderwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harderwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harderwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harderwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harderwijk. Uitzonderingen in Harderwijk;
 • Als uw werkgever in Harderwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harderwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harderwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harderwijk niet geschikt voor uw werk in Harderwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Harderwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harderwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harderwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harderwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harderwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Harderwijk u eveneens wel ontslaan.