Ontslag Hardenberg

Uw werkgever in Hardenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hardenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hardenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hardenberg. Uw werkgever in Hardenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hardenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hardenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hardenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hardenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hardenberg of met bevallingsverlof bent in Hardenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hardenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hardenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hardenberg
 • Als u in Hardenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hardenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hardenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hardenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hardenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hardenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hardenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hardenberg. Uitzonderingen in Hardenberg;
 • Als uw werkgever in Hardenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hardenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hardenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hardenberg niet geschikt voor uw werk in Hardenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Hardenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hardenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hardenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hardenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hardenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Hardenberg u eveneens wel ontslaan.