Ontslag Harculo

Uw werkgever in Harculo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harculo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harculo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harculo. Uw werkgever in Harculo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harculo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harculo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harculo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harculo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harculo of met bevallingsverlof bent in Harculo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harculo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harculo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harculo
 • Als u in Harculo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harculo wilt opnemen;
 • Omdat u in Harculo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harculo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harculo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harculo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harculo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harculo. Uitzonderingen in Harculo;
 • Als uw werkgever in Harculo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harculo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harculo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harculo niet geschikt voor uw werk in Harculo of
 • u functioneert niet voldoende in Harculo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harculo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harculo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harculo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harculo verblijft, dan mag uw werkgever in Harculo u eveneens wel ontslaan.