Ontslag Harbrinkhoek

Uw werkgever in Harbrinkhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Harbrinkhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Harbrinkhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Harbrinkhoek. Uw werkgever in Harbrinkhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Harbrinkhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Harbrinkhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Harbrinkhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Harbrinkhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Harbrinkhoek of met bevallingsverlof bent in Harbrinkhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Harbrinkhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Harbrinkhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Harbrinkhoek
 • Als u in Harbrinkhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Harbrinkhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Harbrinkhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Harbrinkhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Harbrinkhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Harbrinkhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Harbrinkhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Harbrinkhoek. Uitzonderingen in Harbrinkhoek;
 • Als uw werkgever in Harbrinkhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Harbrinkhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Harbrinkhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Harbrinkhoek niet geschikt voor uw werk in Harbrinkhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Harbrinkhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Harbrinkhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Harbrinkhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Harbrinkhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Harbrinkhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Harbrinkhoek u eveneens wel ontslaan.