Ontslag Haps

Uw werkgever in Haps mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haps zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haps

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haps. Uw werkgever in Haps mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haps arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haps niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haps te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haps u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haps of met bevallingsverlof bent in Haps.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haps kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haps die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haps
 • Als u in Haps lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haps wilt opnemen;
 • Omdat u in Haps lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haps lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haps wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haps op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haps

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haps. Uitzonderingen in Haps;
 • Als uw werkgever in Haps bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haps aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haps gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haps niet geschikt voor uw werk in Haps of
 • u functioneert niet voldoende in Haps.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haps

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haps niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haps of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haps verblijft, dan mag uw werkgever in Haps u eveneens wel ontslaan.