Ontslag Hapert

Uw werkgever in Hapert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hapert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hapert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hapert. Uw werkgever in Hapert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hapert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hapert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hapert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hapert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hapert of met bevallingsverlof bent in Hapert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hapert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hapert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hapert
 • Als u in Hapert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hapert wilt opnemen;
 • Omdat u in Hapert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hapert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hapert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hapert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hapert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hapert. Uitzonderingen in Hapert;
 • Als uw werkgever in Hapert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hapert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hapert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hapert niet geschikt voor uw werk in Hapert of
 • u functioneert niet voldoende in Hapert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hapert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hapert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hapert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hapert verblijft, dan mag uw werkgever in Hapert u eveneens wel ontslaan.