Ontslag Hantumhuizen /hantumhuzen

Uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hantumhuizen /hantumhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hantumhuizen /hantumhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hantumhuizen /hantumhuzen. Uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hantumhuizen /hantumhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hantumhuizen /hantumhuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hantumhuizen /hantumhuzen of met bevallingsverlof bent in Hantumhuizen /hantumhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hantumhuizen /hantumhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hantumhuizen /hantumhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hantumhuizen /hantumhuzen
 • Als u in Hantumhuizen /hantumhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hantumhuizen /hantumhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hantumhuizen /hantumhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hantumhuizen /hantumhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hantumhuizen /hantumhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hantumhuizen /hantumhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hantumhuizen /hantumhuzen. Uitzonderingen in Hantumhuizen /hantumhuzen;
 • Als uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hantumhuizen /hantumhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen niet geschikt voor uw werk in Hantumhuizen /hantumhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Hantumhuizen /hantumhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hantumhuizen /hantumhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hantumhuizen /hantumhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hantumhuizen /hantumhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Hantumhuizen /hantumhuzen u eveneens wel ontslaan.