Ontslag Hantumeruitburen /hantumerútbuorren

Uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hantumeruitburen /hantumerútbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren. Uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren of met bevallingsverlof bent in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren
 • Als u in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hantumeruitburen /hantumerútbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren. Uitzonderingen in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren;
 • Als uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren niet geschikt voor uw werk in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Hantumeruitburen /hantumerútbuorren u eveneens wel ontslaan.