Ontslag Hantumerhoek /hantumerhoeke

Uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hantumerhoek /hantumerhoeke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hantumerhoek /hantumerhoeke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hantumerhoek /hantumerhoeke. Uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hantumerhoek /hantumerhoeke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hantumerhoek /hantumerhoeke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hantumerhoek /hantumerhoeke of met bevallingsverlof bent in Hantumerhoek /hantumerhoeke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hantumerhoek /hantumerhoeke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hantumerhoek /hantumerhoeke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hantumerhoek /hantumerhoeke
 • Als u in Hantumerhoek /hantumerhoeke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hantumerhoek /hantumerhoeke wilt opnemen;
 • Omdat u in Hantumerhoek /hantumerhoeke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hantumerhoek /hantumerhoeke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hantumerhoek /hantumerhoeke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hantumerhoek /hantumerhoeke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hantumerhoek /hantumerhoeke. Uitzonderingen in Hantumerhoek /hantumerhoeke;
 • Als uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hantumerhoek /hantumerhoeke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke niet geschikt voor uw werk in Hantumerhoek /hantumerhoeke of
 • u functioneert niet voldoende in Hantumerhoek /hantumerhoeke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hantumerhoek /hantumerhoeke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hantumerhoek /hantumerhoeke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hantumerhoek /hantumerhoeke verblijft, dan mag uw werkgever in Hantumerhoek /hantumerhoeke u eveneens wel ontslaan.