Ontslag Hantum

Uw werkgever in Hantum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hantum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hantum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hantum. Uw werkgever in Hantum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hantum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hantum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hantum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hantum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hantum of met bevallingsverlof bent in Hantum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hantum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hantum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hantum
 • Als u in Hantum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hantum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hantum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hantum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hantum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hantum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hantum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hantum. Uitzonderingen in Hantum;
 • Als uw werkgever in Hantum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hantum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hantum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hantum niet geschikt voor uw werk in Hantum of
 • u functioneert niet voldoende in Hantum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hantum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hantum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hantum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hantum verblijft, dan mag uw werkgever in Hantum u eveneens wel ontslaan.