Ontslag Hankate

Uw werkgever in Hankate mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hankate zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hankate

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hankate. Uw werkgever in Hankate mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hankate arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hankate niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hankate te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hankate u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hankate of met bevallingsverlof bent in Hankate.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hankate kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hankate die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hankate
 • Als u in Hankate lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hankate wilt opnemen;
 • Omdat u in Hankate lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hankate lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hankate wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hankate op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hankate

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hankate. Uitzonderingen in Hankate;
 • Als uw werkgever in Hankate bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hankate aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hankate gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hankate niet geschikt voor uw werk in Hankate of
 • u functioneert niet voldoende in Hankate.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hankate

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hankate niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hankate of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hankate verblijft, dan mag uw werkgever in Hankate u eveneens wel ontslaan.