Ontslag Hank

Uw werkgever in Hank mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hank zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hank

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hank. Uw werkgever in Hank mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hank arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hank niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hank te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hank u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hank of met bevallingsverlof bent in Hank.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hank kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hank die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hank
 • Als u in Hank lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hank wilt opnemen;
 • Omdat u in Hank lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hank lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hank wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hank op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hank

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hank. Uitzonderingen in Hank;
 • Als uw werkgever in Hank bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hank aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hank gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hank niet geschikt voor uw werk in Hank of
 • u functioneert niet voldoende in Hank.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hank

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hank niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hank of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hank verblijft, dan mag uw werkgever in Hank u eveneens wel ontslaan.