Ontslag Hanendorp

Uw werkgever in Hanendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hanendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hanendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hanendorp. Uw werkgever in Hanendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hanendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hanendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hanendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hanendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hanendorp of met bevallingsverlof bent in Hanendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hanendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hanendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hanendorp
 • Als u in Hanendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hanendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Hanendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hanendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hanendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hanendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hanendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hanendorp. Uitzonderingen in Hanendorp;
 • Als uw werkgever in Hanendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hanendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hanendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hanendorp niet geschikt voor uw werk in Hanendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Hanendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hanendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hanendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hanendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hanendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Hanendorp u eveneens wel ontslaan.