Ontslag Hanenberg

Uw werkgever in Hanenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hanenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hanenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hanenberg. Uw werkgever in Hanenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hanenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hanenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hanenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hanenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hanenberg of met bevallingsverlof bent in Hanenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hanenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hanenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hanenberg
 • Als u in Hanenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hanenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hanenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hanenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hanenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hanenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hanenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hanenberg. Uitzonderingen in Hanenberg;
 • Als uw werkgever in Hanenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hanenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hanenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hanenberg niet geschikt voor uw werk in Hanenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Hanenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hanenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hanenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hanenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hanenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Hanenberg u eveneens wel ontslaan.