Ontslag Haneburen

Uw werkgever in Haneburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haneburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haneburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haneburen. Uw werkgever in Haneburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haneburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haneburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haneburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haneburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haneburen of met bevallingsverlof bent in Haneburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haneburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haneburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haneburen
 • Als u in Haneburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haneburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Haneburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haneburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haneburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haneburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haneburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haneburen. Uitzonderingen in Haneburen;
 • Als uw werkgever in Haneburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haneburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haneburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haneburen niet geschikt voor uw werk in Haneburen of
 • u functioneert niet voldoende in Haneburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haneburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haneburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haneburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haneburen verblijft, dan mag uw werkgever in Haneburen u eveneens wel ontslaan.