Ontslag Hamshorn /hamsherne

Uw werkgever in Hamshorn /hamsherne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hamshorn /hamsherne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hamshorn /hamsherne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hamshorn /hamsherne. Uw werkgever in Hamshorn /hamsherne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hamshorn /hamsherne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hamshorn /hamsherne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hamshorn /hamsherne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hamshorn /hamsherne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hamshorn /hamsherne of met bevallingsverlof bent in Hamshorn /hamsherne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hamshorn /hamsherne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hamshorn /hamsherne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hamshorn /hamsherne
 • Als u in Hamshorn /hamsherne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hamshorn /hamsherne wilt opnemen;
 • Omdat u in Hamshorn /hamsherne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hamshorn /hamsherne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hamshorn /hamsherne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hamshorn /hamsherne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hamshorn /hamsherne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hamshorn /hamsherne. Uitzonderingen in Hamshorn /hamsherne;
 • Als uw werkgever in Hamshorn /hamsherne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hamshorn /hamsherne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hamshorn /hamsherne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hamshorn /hamsherne niet geschikt voor uw werk in Hamshorn /hamsherne of
 • u functioneert niet voldoende in Hamshorn /hamsherne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hamshorn /hamsherne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hamshorn /hamsherne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hamshorn /hamsherne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hamshorn /hamsherne verblijft, dan mag uw werkgever in Hamshorn /hamsherne u eveneens wel ontslaan.